מניינים

Experience Minyanim

אחת מתכניות החוויה המובילות של הסוכנות היהודית לצעירים יהודים ממרכז ומזרח אירופה

 מניינים מיועדת לבוגרי תגלית או מסע בבולגריה, הונגריה, סרביה, בוסניה, מוסקבה ופולין אשר ממשיכים בלימודי יהדות וישראל, בשילוב פעילות קהילתית, לתקופה העולה על שנתיים.
 
מניינים מסייעת בטיפוח מנהיגות ומעודדת עשרות צעירים יהודים להתחבר לקהילות היהודיות בארצות מוצאם ומחוצה להן.

 

תמונות מ"מניינים"

מניינים מניינים מניינים מניינים מניינים
29 Dec 2013 / 26 Tevet 5774