Onward Israel

משתתפי תכנית יוצרים מגן דודMasa Israel Journey ©

6-10 שבועות חווייתיים של חיבור לישראל

תכנית  שתכליתה להביא לישראל, למשך ששה ועד עשרה שבועות, צעירים יהודים שמבקשים להכיר את ישראל בצורה מעמיקה.
התכנית מציגה מגוון הזדמנויות מרתקות למשתתפיה באמצעות התמחות, התנדבות, לימודים יהודיים, לימודים אקדמיים ומלגות, היוצרים חוויה מעשירה בעת השהות בישראל וחיבור בלתי אמצעי לישראלים.


Visit the Onward website