תגלית

Taglit Birthright at WingateThe Jewish Agency for Israel ©, Dave Bender

סיור חוויתי בן 10 ימים בישראל עבור יהודים צעירים מכל העולם

 

התוכנית מאפשרת למשתתפיה, בני 18 עד 26, סיור חוויתי באתרים מרכזיים בתולדות האומה תוך מפגש עם ישראלים בני גילם. רבים מבין המשתתפים שבים לביקור נוסף בישראל.
 
הוגה התוכנית הינו ד"ר יוסי ביילין ומממניה הראשונים הם צ'רלס ברונפמן ומייקל שטיינהארדט. מאז 1999, הסוכנות היהודית נוטלת חלק בפרויקט תגלית המהווה שותפות אסטרטגית בין ממשלת ישראל, הפדרציות היהודיות-צפון אמריקה ותורמים פרטיים. עד לשנת 2013 ביקרו באמצעות התוכנית למעלה משלוש מאות אלף צעירים וצעירות יהודים מרחבי צפון אמריקה.
 

Visit the Taglit website