"בלי הטורניר בחיים לא הייתי יודע מי הם". מימין: עבד, עידן ומונזר