מה מביא יהודים מכל העולם לחווה אקולוגית בישראל, בלי מים חמים וחשמל?