שותפותא

תוכנית זו מציעה תוכנית מנהיגות משותפת המורכבת קבוצות של מבוגרים צעירים צעירים בכל קהילה וקהילות. התוכנית מנצלת את טכנולוגיית התקשורת הנוכחית כדי לערב ישראלים ואמריקאים יחד עבור חברותא (אחת על אחת). התוכנית מעודדת אנשים להתחבר לגבולות גיאוגרפיים, תרבותיים ודתיים דתיים. התוכנית מבקשת ליצור קשרי ידידות חזקים תוך פיתוח כישורי מנהיגות באמצעות טקסטים שהלקחים שלהם לומדים יחדיו על המורשת והזהות היהודית שלהם ועל חובותיהם כיהודים לקהילתם ולקהילה היהודית בעולם. התוכנית כוללת מפגש לימודים בן חמישה חודשים, עשרה מפגשים בשעות הנוחות שלך, וסמינר מפגש המתקיים באחת הקהילות או בישראל וכולל לימודי מנהיגות, אחווה, אירוח ביתי, תיור ותכנון עתידי.