משלחת נוער מנשוויל

התוכנית נועדה לספק לתלמידים של נאשוויל קשר בינהם, תחושה עמוקה יותר של יהדות, וקשר לישראל. מחקרים מצביעים שבדרך זו יש השפעה גדולה על בני הנוער האמריקנים לחיות חיים יהודיים משמעותיים בעלי זיקה לקהילה היהודית. התכנית כוללת שישה מפגשים טרם הנסיעה וחוויה של 12 יום בישראל. כאשר בני הנוער חוזרים לנשוויל, הם מרחיבים את חווית הטיול עם שורה של פעולות, כולל פעילויות יחד עם המדריכים הישראלים המתנדבים בתוכנית מחנה קיץ. המטרה העיקרית של התכנית היא לספק הזדמנויות לקשרים מתמשכים עם בני נוער בקהילה היהודית, קשרים לארץ ישראל וקשרים עם בני נוער מאזור חדרה-עירון.