בצוותא מנהיגות נוער

תכנית מנהיגות הנוער בצוותא הינה תוכנית ייחודית בעולם השותפויות. התוכנית כוללת כ -120 תלמידים, תלמידי כיתות ט 'ו-י' ו -10 מחנכים מדי שנה. היא חושפת את המשתתפים לנושאים חברתיים שונים, כולל זהות יהודית, גיוון, עמיות יהודית, דילמות חברתיות מרכזיות, צדק חברתי, סוגיות מגדריות ועוד. התוכנית מקנה מקום לדיון משמעותי בין מחנכים ובני נוער בנושאי מנהיגות בעולם היהודי ובישראל. המשתתפים מעורבים בתכנית שבועית המתקיימת במוסד החינוכי שלהם. בנוסף, בני הנוער בוחרים בפרויקט התנדבותי בקהילתם, משתתפים במפגשים אזוריים עם בני הנוער השותפים ומתחברים עם עמיתיהם באגד הדרום-מזרחי ובחדרה-עירון. עבור השותפות שלנו תוכנית זו היא רשת פעילים עבור רבים מפעילויות השותפות.