אמנות ותרבות

תוכניות חילופי תרבות הם דרך נוספת להצטרף לחברי הקהילות סביב נקודת עניין מסוימת ולהרחיב את מעגל המשתתפים עם הפדרציות ואת חזון השותפות של חיבור אנשים בתוך הקהילות שלנו. התערוכות נוצרו בחלל בין-תרבותי יהודי-אמריקאי. הסביבות המגוונות שבהן גדלו האמנים - שפתם, סמלים, מנהגים ותכונות תרבותיות אחרות - משפיעים על השקפותיהם ועל פרשנויותיהם, המתבטאות ביצירותיהן האמנותיות. בהכנת עבודותיהם לתערוכה התבקשו האמנים לעסוק בדיאלוג אמנותי מתמשך עם עמיתיהם בחול - ליצור יצירות המבטאות את הקשר בינן לבין הקשר שלהן למקורות היהודיים. האמנים נפגשו במפגשים וירטואליים וירטואליים, המאפשרים להם להכיר זה את זה ולחשוף את יצירותיהם. זהו אחד מפרויקטים רבים של השותפות שמטרתם בניית קשרים משמעותיים, עידוד מפגשים אישיים ויצירת פרויקטים משותפים לחיזוק הפלורליזם היהודי והסולידריות עם ישראל והעולם היהודי.