אירוח משלחות בחדרה עירון

כשותפות, היחסים האישיים שנוצרים על ידי הבאת אנשים יחד הם הבסיס למה שאנחנו עושים, ומאפשרים לנו להמשיך ולחזק את הזהות היהודית ולצמוח. פרויקט זה מספק הזדמנויות לקבוצות ויחידים המגיעים לחדרה-עירון מהאגד הדרום-מזרחי לחוות את האזור באופן אישי ומעמיק יותר, לבלות זמן משמעותי, לבקר בתוכניות הממומנות על ידי הפדרציות היהודיות של האגד שלנו ולהיפגש עם אנשים מהקהילה.