במלאת 70 שנה למדינת ישראל, אשרור מחויבות חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לעקרונות היסוד המופיעים במגילת העצמאות

הואיל ומגילת העצמאות הוכרזה על ידי  יו"ר הסוכנות היהודית דאז וראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון בטקס הכרזת העצמאות בה' באייר תש"ח, (14 במאי 1948) והיא המסמך המכונן של הקמת מדינת הלאום של העם היהודי בארץ ישראל, הלא היא מדינת ישראל;
והואיל ומגילת העצמאות מציגה את הבסיס ההיסטורי, המוסרי והמשפטי לחידוש עצמאותו של העם היהודי בארץ ישראל ולהקמתה של מדינת ישראל: "בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי";
והואיל ומגילת העצמאות מכילה פרק המפרט את עקרונותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובין היתר נקבע בו כי מדינת ישראל "תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות";
והואיל ואנו, חברי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, נציגיו של העם היהודי בישראל ובתפוצות, מציינים בשמחה ובהתרגשות את 70 שנות קיומה של מדינת ישראל ומבקשים לחזור לציין ולאשרר בשנתה השבעים של מדינת ישראל את מחויבותנו לעקרונותיה הייחודיים של המדינה כפי שבאו לידי ביטוי בהכרזת העצמאות.
לפיכך, אנו, חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית מאשררים בזאת את מחויבותה של הסוכנות היהודית לעקרונות היסוד של מדינת ישראל כעולה ממגילת העצמאות.
דברי הסבר:
השנה ציינה מדינת ישראל 70 שנה להקמתה. באותו רגע היסטורי בו עמד דוד בן-גוריון בה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) וקרא את מגילת העצמאות, הוא סיים את קריאתו הנרגשת במילות הנצח: "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת יהודים בארץ ישראל, היא מדינת ישראל".
כשנכנס דוד בן-גוריון לאולם באותו יום שישי בשעה ארבע אחר הצהריים הוא כיהן כיו"ר הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. בצאתו מן האולם הוא כבר הפך לראש ממשלת ישראל. הכרזת העצמאות היא המסמך המכונן של מדינת ישראל. בית המשפט העליון ציין לא אחת כי הקביעות שבתוכה הן שמאפיינות וקובעות את דמותה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.
במלאת 70 שנה למדינה, אנו, חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית – המייצגת את השותפות ההיסטורית והבלתי ניתנת לערעור בין מדינת ישראל לתפוצות העם היהודי – מבקשים לשוב ולאשרר את מחויבותנו למגילת העצמאות ועקרונותיה כמפורט בהצעת ההחלטה, וזאת כהבעת סולידריות עם מדינת ישראל וכהכרה במאפייניה הייחודיים, הדמוקרטיים והשוויוניים של מדינת ישראל.

 

 

שיתוף:           PRINT   
05 נוב' 2018 / 27 Heshvan 5779 0