החלטה המאשרת מחדש מחוייבות ליישום מלא של הסכם הכותל

הואיל ו –ה באייר התשע"ח, 19 לאפריל 2018 הינו יום העצמאות ה -70 למדינת ישראל;

והואיל והסוכנות היהודית לישראל, מייצגת את יהדות העולם באמצעות הארגונים השותפים בה - ההסתדרות הציונית העולמית, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה וקרן היסוד, מבטיחה את עתידו של עם יהודי מחובר במחויבות ובערבות הדדית, כשבמרכזו ישראל חזקה והיא מעניקה השראה ליהודים ברחבי העולם להתחבר אל עמם, מורשתם ומולדתם, ומעניקה להם כוח לבנות עתיד יהודי משגשג;

והואיל, ולבקשת ראש הממשלה, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית כינס את יהדות העולם וניהל מו"מ עם ממשלת ישראל להגיע להסכם ולכונן את הכותל כסמל מאחד ליהודים סביב העולם, כאמור: "כותל אחד עבור עם  אחד";

והואיל והסכם כזה הושג על ידי יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית ביחד עם מזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט, והתקבל על ידי ממשלת ישראל בינואר 2016 ולאחר מכן הוקפא על ידי ממשלת ישראל ביוני 2017;

והואיל ומאז לא התקיימו דיונים רציניים על מנת להגיע לפתרון המַשׁבֵּר;

והואיל והממשלה נוקטת כעת צעדים חד-צדדיים ומיישמת רק את אחד משלושת ההיבטים המהותיים של ההסכם על ידי התחלת הבנייה ברחבה הדרומית של הכותל, המכונה "קשת רובינסון";

לפיכך מוחלט שהסוכנות היהודית תמשיך לקרוא לראש הממשלה ולממשלת ישראל ליישם את הסכם הכותל במלואו, כולל שלושת המרכיבים המהותיים - כניסה אחת, הכללה בפיקוח על האתר וניהולו ושיפוץ האתר.

 

 

שיתוף:           PRINT   
09 מאי 2018 / 24 Iyar 5778 0