החלטה מן הועדה להשבת רכוש

הואיל ובעקבות פרזנטציה של עפרה רוס, ראש הרשות לזכויות ניצולי השואה, בישיבה של הועדה להשבת רכוש שהתקיימה ב- 25 ביוני 2017, הסוכנות היהודית מעריכה את הכרתה של מדינת ישראל באחריותה להבטיח כי השירותים לניצולי שואה נזקקים יסופקו כך שהם יחיו את שנותיהם הנותרות בכבוד;

 

והואיל ובמילוי אחריות זו, ממשלת ישראל העניקה שירותים אלה באמצעות משרדי ממשלה שונים;

 

והואיל ו"השבה" הוקמה ע"י ממשלת ישראל כגוף המופקד על חלוקת כספי "השבה", בנוסף לכספים שניתנו לניצולי שואה;

 

והואיל ושירותי "השבה" אמורים להסתיים ביום 31 בדצמבר 2017;

 

והואיל והכספים הקיימים בחשבונות "השבה" וכספים נוספים שיתקבלו עד ליום 31 בדצמבר 2017 צפויים להישאר בחשבונות של השבה נכון למועד סיומה.

 

כעת, לפיכך, הסוכנות היהודית לארץ ישראל מבקשת מממשלת ישראל להמשיך לייעד וליישם את כספי "השבה" לניצולי שואה נזקקים, וכן להמשיך לספק את כל השירותים הנדרשים, אשר יאפשרו לניצולים אלה להמשיך ולחיות בכבוד.

 

 

שיתוף:           PRINT   
31 יולי 2017 / 8 Av 5777 0