The Jewish Agency Building

כיום פועלת הסוכנות היהודית בארבעה תחומים עיקריים: עלייה, נתינה, חוויה וקהילה

מאז הקמתה בשנת 1929, הסוכנות היהודית פעלה למען השבתם הביתה וקליטתם בארץ של למעלה משלושה מיליון עולים, הקימה למעלה מארבע מאות וחמישים ישובים חקלאים ברחבי מדינת ישראל, חינכה למעלה מ-300 אלף ילדים במוסדות עליית הנוער, הדריכה מאות אלפי מורים ומדריכים בארץ ובחו"ל וכן הקימה למעלה מ-1,500 מוסדות חינוך ותרבות ברחבי מדינת ישראל. מאז ועד היום פועל הסוכנות היהודית למען העם היהודי ועל מנת לקרב בין ישראל ליהודי העולם ובין יהודי העולם לישראל.

 

 

שיתוף:           PRINT   
03 דצמ' 2013 / 30 Kislev 5774 0