לשכת החברות

140 חברות בת פעילות של הסוכנות היהודית לקידום מטרות הארגון
 
חברות הבת של הסוכנות היהודית פעילות בתחומים חברתיים וכלכליים שונים ומנוהלות על ידי לשכת החברות של הסוכנות היהודית.
 
לשכת החברות פועלת לצד הנהלת הסוכנות היהודית ומנהלי יחידותיה, ליישום מדיניותה ועל מנת לתעל את יכולותיהן המיוחדות של החברות ולהשיא את הישגי החברות לקידום יעדי הארגון.

 תחומי פעילות החברות:
  • חינוך ותרבות
חברות אלו הוקמו כדי לקדם פעילות חינוכית ותרבותית ברחבי ישראל, ביניהן : מרכזים קהילתיים רבים, כפרי נוער ומוזיאונים.
 
  • זהות יהודית
חברות אלה עוסקות בהידוק הקשר בין כל חלקי העם היהודי.
 
  • אקטיביזם חברתי ו"תיקון עולם"
הסוכנות היהודית פועלת, גם באמצעות החברות, לטובת פיתוח הפריפריה, טיפוח קהילות, תמיכה באוכלוסיות חלשות ועשייה חברתית למען הקהילה והאחר, בארץ ובעולם.
 
  • תיירות וביקורים בישראל
הסוכנות פועלת דרך עידוד ביקורים בישראל לחיזוק הזהות היהודית, להידוק הקשר לישראל, לעליה וגם לחברות ולפעילות בקהילות השונות.
 
  • פיתוח, ניהול נכסים ופרויקטים
באמצעות החברות פועלת הסוכנות היהודית לפיתוח עסקים ותעסוקה באזורי הפריפריה וכן לקידום הגשמת יעדי הארגון, בהם קליטת עלייה, דיור סוציאלי ותמיכה בפעילותה למען העם היהודי.

לחצו כאן לדוח הפעילות של לשכת החברות לשנת 2018