שותפות ביחד (לשעבר שותפות 2000) הינה תוכנית הדגל של הסוכנות היהודית בכל הנוגע לקשר בין החברה הישראלית ויהדות התפוצות. העיקרון מאחורי השותפות הינו לפתח ולבנות קשר ישיר בין קהילה יהודית בתפוצות לבין אזור גיאוגרפי בארץ. הקשר בין חברי הקהילה בתפוצות לבין האזור בישראל מבוסס על פיתוח קשרים בינאישיים ויישום תוכניות גשר חי, שמאפשרות לקהילה בתפוצות ליטול חלק בקהילה בארץ ובמטרות חברתיות.

הקהילות היהודיות והפדרציות שמקשרות ביניהן רואות בקשר עם השותפות דרך לקדם מעורבות אישית בפרוייקטים, פיתוח קשרים בינאישיים ישירים, פיתוח מנהיגות קהילתית, תמיכה ברציפות יהודית/ציוניות והשגת מטרות גיוס המשאבים של הקהילה. כוחה של התוכנית טמונה במטרתה העיקרית: הגברת מעורבותם של מתנדבים (ועובדים מקצועיים) ביצירת יחסים בינאישיים בין יהודי התפוצות ויהודים בישראל.

שותפות ביחד החלה לפעול באמצעות הסוכנות היהודית בשנת 1994, יחד עם ה-JFNA (אז UJC) של צפון אמריקה וקרן היסוד. היא סימלה גישה חדשה בתחום של פילנתרופיה יהודית. שינוי זה התבטא ברצון לפעול כשותפים אמיתיים בבניית פרוייקטים ובתהליך גיבוש ההחלטות. זה שונה מהשיטה הפילנתרופית הקודמת לפיה תורמים השתתפו בהקצבה והשימוש של תרומות לעתים נדירות בלבד.

בשנת 1995, הוקמו 28 שותפויות בין אזורים כפריים ועירוניים בישראל וקהילות יהודיות בתפוצות. שתי המטרות העיקריות של שותפות ביחד הוגדרו כפיתוח אזורי באזורי עדיפות לאומית, ובניית קשרים אישיים.

בשנים הראשונות של השותפויות החלק העיקרי של תקציב השותפות הכללי הוקצב לתוכניות הקשורות בפיתוח אזורי, כאשר חלק קטן יותר הוקדש לפרוייקטים בתחום הקשר האישי.
בשנים האחרונות השתנתה מגמה זו והיום חלק הולך וגדל של התקציב מוקצב לקידום של פרוקייטים בתחום הקשרים האישיים.

בשותפויות שהוקמו אחרי שנת 2000 היעד העיקרי הוגדר כפיתוח קשרים אישיים בין קהילות השותפות, ומספר גדול של פרוייקטים נועדו לפיתוח קשרים חברתיים ומקצועיים בינאישיים, בין התושבים. בנוסף, בשנים האחרונות חל מעבר ליושבי ראש מתנדבים של וועדות ההיגוי של השותפויות, במקום ראשי רשויות מקומיות, ומעגל המתנדבים שמשמשים בוועדות היגוי וועדות משנה הורחב.

היעד המרכזי של שותפות ביחד

פיתוח וקידום של קשרים בין יהודי התפוצות והחברה הישראלית, על בסיס קהילתי, ארגוני ואישי.

במשך 20 שנה, שותפות ביחד (P2G) פועלת:

  • להפיכת המושגים ‘ישראל’ ו'המשפחה היהודית הגלובלית' ממושגים מופשטים למציאות מוחשית, תוססת ומושכת
  • לפיתוח רגש משפחתי ועמוק ורשת של קשרים בתוך העולם היהודי
  • לבניית שיתופי פעולה והדדיות בין קהילות, במקומות שונים בעולם
  • להוות מקור השראה לישראלים באמצעות החשיפה למגוון העשיר  של ביטויי החיים היהודיים בתפוצות
  • לסייע ליהודים מעבר לים להבין טוב יותר את החיים במדינת ישראל כמדינה היהודית
  • לחיזוק הזהות והמעורבות היהודית מצד כל המשתתפים

שותפות ביחד מחברת בין:

450  קהילות יהודיות וישראליות באמצעות 46 שותפויות של עיר מול עיר ואזור מול אזור. בעשייה השותפותית מעורבים מדי שנה למעלה מ-400,000 משתתפים,  המשמרים קשר משמעותי ומתמשך בין ישראלים ויהודים מרחבי העולם.

שותפות ביחד היא הפלטפורמה המרכזית לקידום, העצמה ופיתוח קשרים עמוקים בין הקהילות היהודיות.

כל שותפות מונהגת על ידי ועדת היגוי משותפת, המורכבת ממתנדבים משתי הקהילות. חברי הועדה מחויבים ליצירת מעורבות פורייה ודו-צדדית לטווח ארוך,  זאת במסגרת תכניות ייחודיות ומפגשים אישיים, המבוססים על עשייה הדדית וזהות יהודית משותפת.

הסוכנות היהודית מעניקה תמיכה מקצועית וחינוכית רחבה לכל אחת מהשותפויות ומציעה פלטפורמות לשיתופן בתכניות הטובות ביותר, באתגרים ובהצלחות.

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
23 יולי 2017 / 29 Tamuz 5777 0