צוותי משימה

  1. קהילה – יו"ר דינה טל: התחום כולל השקעה בקידום קהילת נהריה בתחומים שונים כגון: פיתוח וקידום הזהות היהודית והקשר היהודי הגלובלי, בניית מנהיגות מקומית, העצמה אישית וקבוצתית של קבוצות עניין, הרחבת מעגל המעורבים בפעילות השותפות וחשיפת הפעילות וההזדמנויות בשתי הקהילות, קידום ופיתוח בהקשר של פעילות חינוכית בלתי פורמאלית.
  2. חינוך – יו"ר אילן וקנין: התחום כולל קידום ופיתוח בתחום החינוך הפורמאלי מהגיל הרך ועד התיכון של אנשי מקצוע העוסקים בתחום בעיר.
  3. רפואה – יו"ר ד"ר אריה אייזנמן: התחום כולל השקעה ופיתוח הצוות המקצועי של בית חולים נהריה, על ידי ביצוע חילופי רופאים והדגשת הייחודיות של ביה"ח בהתמודדות חדר המיון בשעות חירום.
  4. מועדון הידידים- יו"ר נמרוד בדריאן

 

קהילה :

א.     מנהיגות צעירה- פיתוח מנהיגות נוער מקומית ומשלחת בשבוע הלאום

ב.      חילופי מקצוענים – משלחת עובדים סוציאליים, שוטרים ומכבי אש, עורכי דין, שפים, איכות הסביבה

ג.      פרוייקט אמנות ומשלחת אמנים

 

חינוך:

א.     סמינר מורים – הכרות של המורים משתי הקהילות תוך התעמקות בסוגיות זהות יהודית, אקטואליה ישראלית וחשיבה משותפת על פרויקטים עתידיים משותפים.

ב.      משלחות מורים – יוצאות ללמד בבתי הספר התאומים, מרחיבים את מעגל השותפות ומטווים יחד את המשך הפעילות.

ג.      Twining – פרויקט של 13 בתי ספר מהעיר ו-19 בתי ספר מהקהילה החל מגני ילדים עד כיתות י"ב העושים פעילויות משותפות.

 

רפואה:

א.                 חילופי רופאים

ב.                 התמחות של סטודנטים מהקהילה בבית החולים נהריה