למתעניינים בטיפוח יחסי ישראל- תפוצות בשיגרת בית הספר כנס עמיות ראשון למורים, להרחבת התודעה החינוכית בתחום זה.

לעולם יהיו תולדותיו של עם ישראל, אשר נכרכו בתולדות עמים אחרים, שאלה של מרכז ותפוצה. הנחת יסוד זו, הנמצאת בבסיסה של תפיסת עמיות יהודית, חותרת להעמקת הזיקות בעולם היהודי. בתוך כך מתחוור, כי האנשים המתאימים ביותר לקידום העניין, הנם אנשי החינוך- המנהלים, המורים והגננות. את המעטפת הארגונית הנדרשת להם במישור הממלכתי והעל ממלכתי, יוצרים שני ארגונים: משרד החינוך שכבר כולל את תחום העמיות היהודית בתכנית הלימודים, ומטה השותפויות בסוכנות היהודית, המקיים קשרי תאומות חינוכיים ואחרים. עיון ביחידות פעילות ולמידה אשר פותחו על ידי מורים ומשרתות אותם בקשרי ישראל תפוצות, מעיד על גודל הפוטנציאל הפדגוגי הטמון בזאת. בה בעת, ניכרת חשיבותו של המורה כשליח לעמו.  זאת ועוד, תפיסת עמיות יהודית בשדה החינוכי, ניתנת ליישום במגוון תחומי דעת ובאמצעות דגמי הוראה-למידה הפורצים מרחבים של זמן ומקום. כל אלה, שואבים את כוחם משלושה עקרונות מוסריים:  לימוד והתפתחות, חירות המחשבה ותרבות המחלוקת.

מטרתו של כנס עמיות ראשון למורים, הנה קריאה להרחבת התודעה החינוכית בתחום זה.

 

מונחון:

עמיות יהודית –

  • כלל הזיקות המתקיימות בעולם היהודי.

מורה עמיות –
מורה המטפח מחשבה ולימוד על הנתיב שבין ישראל לגולה, באמצעות תחום הדעת שלו.

  • מורה עמיות בכיר: אינטלקטואל מעצב מציאות בזירת המפגש של ישראל והגולה.

 

להשתקפותה של גישת עמיות יהודית בתכה"ל תשע"ז של משרד החינוך, ר':

"ישראל והתפוצות: מתן ביטוי להיבטים של העמיּות היהודית על גווניה השונים, ולתחושת סולידריות ושותפות עם העם היהודי בתפוצות", עמ' 12.

 

על התכנית בסוכנות היהודית ר':

יחידת השותפויות בסוכנות היהודית

http://www.jewishagency.org/he/school-twinning/content/31776

 

 

שיתוף:           PRINT   
21 מאי 2017 / 25 Iyar 5777 0