עתידנו בידינו - קפה לנוער בסיכון בשדרות

Sderot Teen Cafe Project - International Young Israel Movement

 

התוכנית מפעילה בית קפה לנוער ועורכת פעילויות עבור נוער (בני 13-18) מהעיר שדרות והסביבה. הנוער מכל גווני הקשת הסוציו-אקונומית והדתית, כאשר אחוז משמעותי ממנו הינו נוער בסיכון.

התכנית מעצימה את בני הנוער בדרך להישגים ולהתפתחות באמצעות העשרה חינוכית, שירות קהילתי, למידת ערכים חיוביים מדמויות בקהילה המהווים מודלים לחיקוי, קבלת כלים להתמודדות עם מתחים וטראומה, ופיתוח הביטחון העצמי והמיומנויות החברתיות. בית הקפה פועל במשך חמישה ערבים בשבוע והוא מופעל על ידי בני הנוער עצמם ביחד עם מתנדבים מהקהילה ומהמכללה האקדמית המקומית.

התוכנית מתקיימת בעיר שדרות וביישובים בסביבתה.

אתר האינטרנט של התוכניתhttps://iyim.org.il/sderot-teen-cafe/