תכנית לפיתוח מנהיגות צעירה ופלורליסטית M-GEN

Pluralistic Young Leadership Development Program

תוכנית "M-GEN PLUS" ("הגן המסורתי") שואפת לחזק את הזיקה בין יהודים צעירים בישראל, בוגרי התנועה המסורתית ושאינם בוגריה, לערכי מנהיגות יהודית מסורתית והומניסטית, מתוך הבנה שזהו דור העתיד עליו תיבנה החברה היהודית-פלורליסטית בישראל.

התוכנית מציעה לצעירים בחטיבה ובתיכון מגוון פעילויות העוסקות במנהיגות כגון תרומה לקהילה, הכשרה כמדריכים ורכישת כישורים כמנהיגים. בנוסף, התוכנית מציעה לצעירים שעומדים לפני גיוס לדחות את גיוסם בשנה ולהתנדב בקהילה במגוון מסגרות בליווי לימוד, פיתוח כלי מנהיגות וגיבוש הזהות העצמית, ומציעה לצעירים בצבא ואחריו מגוון פעילויות של תרומה לקהילה ופיתוח חיים קהילתיית.

המסגרות הייחודיות של התוכנית מבוססות על סדר יום יהודי-פלורליסטי עם דגש על אקטיביזם חברתי המבקש לצמצם פערים בחברה הישראלית. אוכלוסיית היעד: נוער, סטודנטים וצעירים אחרי צבא.

התוכנית מתקיימת בכל רחבי הארץ.

לאתר האינטנט של התוכנית - לחץ כאן