מקום

Makon DebateThe Jewish Agency for Israel ©

מסביב לעולם ובעולם הוירטואלי, אתר מקום, מוביל יהודים וישראלים לחשיבה, ללימוד, לשיח יצירתי ומעמיק על הסטוריה ותרבות יהודית

"מקום" מהווה צומת יצירתי וחדשני בתחום החינוך. 

מקור להצגת חינוך ישראלי, תכניות, תכנים ומעבדות יצירתיות לעולם היהודי הגלובלי,מוסדות ומובילי דעה, רבנים, פעילים חברתיים ומחנכים בלתי פורמאליים

בשנת 2012, "מקום" אימן 800 מחנכים במערך החינוך


לאתר מקום למקום בפייסבוק