I went to help students at Brooklyn College understand the real Israel."Dave Bender

“השליחות הייתה המקפצה שלי לקריירה ציבורית בישראל”

"עליתי לארץ כחניך של תכנית "נעלה" מיסודה של הסוכנות היהודית. הייתי אז נער בן 16.
"לאחר השירות הצבאי יצאתי לשליחות. הצטרפתי לעמיתי הקמפוס הראשונים ב"הלל", כשליח הסוכנות היהודית. גיליתי בקמפוס, מהר מאד, כי אנשים ששומעים את המילה "ישראל" בחו"ל מקשרים זאת מיד לסכסוך וחושבים רק עליו.
 
"הרגשתי תחושת שליחות אמתית וחובה להעביר ליהודים וללא יהודים בקמפוס את ישראל שמחוץ לסכסוך. במגעי עם הצעירים והצעירות חשפתי אותם לתרבות הישראלית, המזון, לסגנון החיים והכי חשוב למדיניות הפנים והחוץ של ישראל.
 
"רציתי להראות לסטודנטים בברוקלין קולג' את ישראל האמתית דרך עיניים ישראליות."

 

שאלות ותשובות

מה גילית על עצמך בשנים שאתה בישראל ובסוכנות היהודית?

הזהות היהודית שלי התחזקה. לחמתי בצבא, אני דובר את השפה העברית, ובכל דקה אני נושם וחי את החיים היהודיים. אני חלק מהמפעל היהודי הגדול ביותר ב-2,000 השנים האחרונות. המודעות לכך הייתה זריקת מוטיבציה עצומה עבורי – כגבר, כיהודי וכישראלי.

"הפעם זו עלייה מבחירה"

כשחזרתי מהשליחות בברוקלין קולג', הבנתי שהפעם זו עלייה מבחירה. זה כבר לא אותו הנער בן ה- 16 שהגיעה בתכנית "נעלה" ללא הבנה מעמיקה של מדינת ישראל או היהדות. הפעם הגעתי כאדם משכיל ובוגר, דובר שפות, שקיבל הצעות להתגורר ולחיות מעבר לים. ידעתי בדיוק מה אני עושה ובמה אני בוחר. הפעם החזרה מהשליחות הייתה בעצם שיבה "הביתה".