חנוכה - על החג סגולות ומנהגים

נרות חנוכה
חג החנוכה - חג האורים- אי אפשר להישאר אדיש למראה אור הנרות הממלא את הבית, ריח הספגניות והלביבות באוויר, ילדים משחקים בסביבונים, ואווירת הנס שאופפת את כל החג.

חג החנוכה נקבע על ידי חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני, לציון ניצחון המכבים על היוונים במרד החשמונאים, מרד שפרץ כתוצאה מגזירות המלך אנטיוכוס היווני, שביקש למחוק את זהותם של תושבי הארץ היהודים. וגזר עליהם גזרות קשות ומשפילות.

החג מצוין בהדלקת נרות חנוכה בשמונת הימים, מכ"ה בכסלו עד ב' בטבת, לזכר נס פך השמן, שהספיק להדלקת המנורה בבית במקדש למשך שמונה הימים.

חג החנוכה מציין ערכים כמו אומץ לב, קידוש השם ושמירה על זהות אישית ולאומית תוך נכונות להקרבת חיים.בחנוכה נהוג לשחק בסביבונים ועליהם האותיות העבריות נ-ג-ה-פ המופיעות בארבעת פאות הסביבון, קיצור של המשפט: נס גדול היה פה. ילדים שגרים בתפוצות משחקים בסביבון עם האותיות נ-ג-ה-ש. קיצור של נס גדול היה שם. כשהכוונת המילה "שם" היא ארץ ישראל.
נלקח מאתר תאומות בתי ספר בו תוכלו למצוא מערכי שיעור על החג  )

מקור שמם של ימי החנוכה הוא מלשון חנוכת המקדש, שנערכה לאחר כיבושו וטיהורו של בית המקדש על ידי המכבים.ולזכר מאורע זה אנחנו חוגגים את חג החנוכה.

​למרות שהמלחמה של המכבים היא במרכזו של החג , בחרו חכמינו להדגיש דווקא את נס פח השמן  ובכך הפכו את חג החנוכה מחג על מלחמת דת לחג של ריבוי האור בעולם.

במסכת שבת בתלמוד הבבלי כתוב על המלחמה מספר פסוקים:

"שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעו שמונה ימים טובים".

חנוכה נקרא גם חג האור- שבכל יום אנחנו מוסיפים נר אחד וכך מרבים את האור - ומסמל גם יותר מכל החגים את מלחמת האור בחושך – מלחמה שגם היום היא רלוונטית מתמיד

באתר "יהדות נט" מתארים יפה את הרעיון הרוחני שמסמל חג החנוכה

"מלחמת המכבים נגד היוונים הייתה מלחמה אולטימטיבית נגד תפיסת עולם שהעמידה את החומר מעל לכל, שהעריצה יופי ולא קדושה, את הגוף ולא את הנשמה. היהודים נלחמו לשמר את תפיסת העולם השונה - זו שבמרכזה עומד האלוקים ולא האדםהמאבק והניצחון הגדול לא היו צבאיים בלבד, אלא סימלו את המאבק של הקדושה נגד הטומאה ואת חוסר הכניעה למול כל אותם גורמים שניסו להפוך את עם ישראל לעם ככל העמים ולעקור ממנו את יהדותו. הפילוסופיה היוונית מעולם לא טענה שאין בורא לעולם. היא הייתה חכמה דיה כדי להסיק שאם יש בריאה כה מסודרת, יש מי שסידר אותה, אלא שלדעתם, הבורא הוא כה גדול, עד שלא ייתכן שיהיה לו קשר ישיר עם בני האדם. לטענתם, הבורא התנתק מהעולם ובטח שלא אכפת לו מה אנחנו עושים בחדרי חדרים וכיצד אנחנו מתנהגים אחד כלפי השני.. קרא עוד על החג באתר יהדות נט

ופה אנו נתקלים שוב בהבדל המהותי בין היהדות שמתייחסת לפנימיות, לכוונה ,למחשבה של האדם, לקשרים שבין בני אדם ולמצוות שבין אדם לחברו , עזרה לחלש , ערבות הדדית.
לאומת התרבות הזרה (היוונית) שמקדשת את החיצוניות והיופי הריק. את האהבה שתלויה בדבר.

האדמו"ר הזקן כתב בתנייא :
נר – ענינו אור, ואור קשור עם ענין האהבה,  (מ"ש בספרים שלפנ"ז
3) ש"ואהבת בגימטריא  אור". ואכן בחסידות חג זה מסמל את האהבה בין עם ישראל לתורה ולבורא עולם .

למאמר שכתב רועי נתן על חנוכה בחסידות חבד

גם רבי נחמן מברסלב התיחס לחג בשיחות הר"ן לחנוכה: " כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר שקורין דריידיל  (סביבון).. והכל חוזר חלילה ונתהפך ... מזה לזה ומזה לזה מעליון לתחתון ומתחתון לעליון ..וזה בחינת מה שמשחקין בחנכה בדריידיל, כי חנכה הוא בחינת הבית - המקדש. ועיקר בנין בית - המקדש היא בחינה הנ"ל בחינת גלגל החוזר כי בבית - המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, כי השם יתברך השרה שכינתו במשכן ובבית - המקדש שזה בחינת עליונים למטה, וכן להפך כל ציורא דמשכנא הכל היה רשום למעלה וזה בחינת תחתונים למעלה שזה בחינת דריידיל בחינת גלגל החוזר שהכל חוזר ונתהפך כנ"ל

מצוות וסגולות החג

מצווה מן המובחר להדליק נרות חנוכה בשמן זית ופתילות להראות חביבותה של מצווה זו  
את סדר הדלקת הנרות אפשר להוריד מאתר דתי פייג' בקישור הזה

לטגן ולאכול סופגניות זה סגולה לפרנסה בשפע. (מאת רבינו מימון, אביו של הרמב"ם) 
מתכונים לסופגניות טעימות ומטוגנות מערוץ התורה של ברסלב 

לשבת חצי שעה ליד הנרות הדולקים - לא לעשות מלאכה – ולהתבונן על הנרות ולהתפלל. מותר לחלום! על כל מה שחסר לנו ואנחנו רוצים.

לשמיעת שיעור של הרבנית ימימה באתר הידברות-חנוכה בזוית נשית

ח"י סגולות לחנוכה מהרבנית ימימה מזרחי- באתר רדיו כל האמת

להורדת תפילה של רבי צבי אלימלך מדינוב בעל בני יששכר זצוק"ל לחנוכה

ישנם כמה מזמורים שנוהגים לומר לאחר הדלקת הנרות :

מזמורי חנוכה בחסידות סלונים

קובץ מרוכז של פרקי התהילים שנוהגים לומר מול הנרות

מקבץ של שירי ילדים לחנוכה

חג שמח לכולם

 

עוד בנושא

לא נמצאו תוצאות