אודות הקרן לנפגעי טרור

הסיוע הניתן ע"י הקרן לנפגעי טרור, הינו סיוע כספי משלים לזה הניתן על ידי המוסדות הרשמיים של מדינת ישראל במטרה לענות על צרכים חיוניים של הנפגעים, לשפר את איכות חייהם ולסייע בשיקומם

הקרן הוקמה לראשונה בשנת 2002, עם התגברות פעילות הטרור, המכוונת כנגד אוכלוסייה אזרחית בישראל.

הסיוע הניתן ע"י הקרן לנפגעי טרור, הינו סיוע כספי משלים לזה הניתן על ידי המוסדות הרשמיים של מדינת ישראל במטרה לענות על צרכים חיוניים של הנפגעים, לשפר את איכות חייהם ולסייע בשיקומם.

הקרן פועלת בראשות יו"ר וועדה מקצועית, הדנה באופן שוטף בבקשות סיוע. הועדה כוללת את נציגי משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית.

היו"ר המתנדב של הקרן הוא תא"ל (מיל) אמיר רוגובסקי.

בנוסף למענקים מפעילה הקרן ימי הפוגה לילדים נפגעי טרור ופרויקטים שונים לשיקום.