אגף צעירים

אקטיביזם צעירThe Jewish Agency for Israel ©
מגמה של צעירים בישראל, הבוחרים להשפיע על עיצוב פניה של החברה הישראלית לפעול לשינוי הקיים באמצעות חיזוק ההון החברתי ועידוד צעירים למעורבות חברתית

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת מגמה של צעירים בישראל, הבוחרים להשפיע על עיצוב פניה של החברה הישראלית.

אגף הצעירים פועל במסגרת היחידה לאקטיביזם חברתי ומטרותיו הן לעודד צעירים לחיות בפריפריה הגיאו-חברתית ולפעול לשינוי וטיוב הקיים באמצעות חיזוק ההון החברתי ועידוד צעירים למעורבות חברתית.


הנחת הבסיס היא כי יזמות חברתית ופיתוח קהילתי מאפשרים היכרות עם הזדמנויות וכוחות מקומיים ויוצרים מחויבות המחזקת את השתייכותו של הפרט לקהילה ולמקום.


בנוסף, במסגרת פעילותנו מופעלות תכניות לחיבור וחיזוק הקשר בין צעירים מישראל לצעירים מהתפוצות סביב תכנים הקשורים לפיתוח קהילתי ולאקטיביזם חברתי .

להלן התכניות והתחומים המובילים בהם אנו משקיעים:


בוחרים מחר: תכנית סטודנטים ארצית המעודדת צעירים למעורבות חברתית בפריפריה ופועלת ליצירת קהילות צעירות בכלל ושל בני הפריפריה בפרט.


קצ"ב: תכנית ללווי ותמיכה בהקמת יזמות עסקית חברתית של קהילות צעירות.


קלי"ק: קרן לעידוד וקידום יזמות קהילתית של צעירים.


 

פייסבוק של האגף

 

מפת אגף צעירים

מפת אגף צעירים של הסוכנות היהודית