הקרן לסיוע ביטחון

Emergency FundGadi Shimshon

הקרן לסיוע ביטחון לקהילות יהודיות של הסוכנות היהודית מאפשרת לקהילות יהודיות בעולם ביטחון והמשך חיי קהילה ופעילויות במרכזי התכנסות יהודיים העלולים להוות מטרה לפגיעה ע"י גורמים עוינים

מטרות הקרן לסיוע ביטחון

על אף שמרבית יהודי העולם חיים היום בביטחון פיזי, ישנו עדיין מספר משמעותי של יהודים שחיים בקרב אזורים עוינים ובהם לעיתים אף אוכלוסיות אנטישמיות. הקרן העניקה סיוע למוסדות יהודים שונים כמו בתי כנסת, בתי ספר ומרכזים קהילתיים בברזיל, יוון, ארגנטינה, דרום אפריקה ועוד. הסוכנות היהודית מסייעת לקהילות אלו לרכוש אמצעי אבטחה וביטחון שונים.