החזון של השותפות שלנו הוא להיות בית חם, מובילה בתחומה, משמעותית ובעלת ערך לכל שותפיה, המונעת מתוך רצון לשמר את הזהות היהודית וערכים יהודיים ש"תיקון עולם" בליבם.

היעוד של השותפות שלנו הוא:
 
ליצור קהילה יהודית מגובשת ומחוברת
לייצר חיבורים בין ובתוך הקהילות של כרמיאל משגב ופיטס בורג
להניע מעגלים הולכים וגדלים של פעילים למעורבות משמעותית בשותפות
להכיל את מגוון הדורות והגילאים בקהילות שלנו ע"י חוויות הדדיות (ולעיתים משותפות) שתהיינה בעלות ערך ומשמעות עבורם, תוך מתן עדיפות לנושאים כגון עמיות יהודית, מנהיגות ופיתוח קהילתי ואזורי
 
 
התכניות בשותפות 
שותפות ביחד כרמיאל- משגב- פיטסבורג  מפעילה תכניות רבות שנגזרות מהחזון והיעוד שלה.
במסגרת השותפות פועלות תכניות בתחום קשרי גומלין לנוער ולמבוגרים ותכניות שיעודן לשמש זרז לפיתוח אזורי כלכלי וקהילתי .
בתחום הפיתוח האזורי השקיעה השותפות במספר תכניות בהן תקציבי השותפות סייעו בגיוס מקורות מימון ומשאבים נוספים.  
 
במסגרת תכנית אב לתיירות מופו כל הנכסים התיירותיים באזור והוצעה תכנית ארוכת טווח לפיתוח התיירות באזור. מידע על התיירות באזור, גם באנגלית נמצא באתר Lev-Galil  .  
אחרי פריצת שביל השותפות, שביל באורך של 35 ק"מ בין כרמיאל למשגב, השקיעה השותפות בפעילות להנחלת תרבות הרכיבה לציבור הרחב ובמיתוג האזור כ"אזור רוכב אופניים". במסגרת זו:
o עשרות ילדים קבלו שעורי רכיבה זהירה ונכונה בבתי הספר
o אירועים קהילתיים בשכונות
o תחרויות ארציות ובינלאומיות
o המשך השקעה בתשתיות לרכיבת אופניים ביער צהל בכרמיאל וביער הקהילתי במשגב
 
השותפות תמכה בפעילות הנעשית ברשויות בתחום השירותים לצעירים
במשך שנים רבות סייעה השותפות לפעילות של פורום נשים אזורי (צעדת הילה, מרכז הילה) . היום ממשיכה פעילות הפורום באופן עצמאי ללא סיוע מהשותפות
כתוצאה מהקשר עם פיטסבורג הוקמה בשיתוף עם הסוכנות היהודית קרן הלוואות לעסקים שמאז הקמתה סייעה לעשרות מפעלים, עסקים ויזמים באזור כרמיאל-משגב.
מעבר להקצאות של השותפות מעבירה פיטסבורג תרומות לסיוע לארגונים ומיזמים מקומיים (כפר הילדים, כישורית, אשבל, יד-שרה, צרכי בטחון ברשויות ועוד) 
 
 
בתחום קשרי הגומלין
 
השותפות דואגת כל הזמן לאירוח משלחות של תלמידים, קבוצות ובודדים מהקהילות לביקור בארץ לצורך הכרות הדדית , חיזוק הקשר עם הארץ והאזור ופיתוח קשרים ויחסים אישיים. מידי שנה מבקרים באזור בין 200-250 איש מפיטסבורג.
 
שגרירים צעירים/דילר - תכנית העצמה ומנהיגות בשיתוף קרן דילר מסן-פרנסיסקו. בתכנית משתתפת מידי שנה קבוצה של 40 בני נוער (י'-י"א) מאזור השותפות ומפיטסבורג. בני הנוער לוקחים חלק בסמינר משותף בפיטסבורג ובישראל, הכולל אירוח ביתי, פעילות להכרת הארץ והאזור וקונגרס נוער בינלאומי.
מדריכים מהאזור (בוגרי צבא) יוצאים להדריך במחנות הקיץ בפיטסבורג
משלחת של 10 בני נוער   Spirit of Israel (טקסים) יצאה מידי שנה, במשך עשר שנים, לציין בפיטסבורג את טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות.
משלחת מד"צים מפיטסבורג (כ - 45 בני נוער ) מתארחת מדי קיץ  באזור אצל מד"צים ישראליים לשבוע אינטנסיבי של פעילות משותפת
שותפויות בין בתי ספר  School Tweening תוכניות חינוכיות היוצרות קשר בין תלמידי 4 בתיה"ס בכרמיאל ומשגב ו- 4 בתי"ס בפיטסבורג,  סביב תכנים של סביבה ואקולוגיה.
סטודנטים וצעירים מהאזור ומפיטסבורג נפגשים במסגרת של תגלית ו JBURGH
 
מבנה ארגוני ותהליך קבלת החלטות 
 
השותפות מנוהלת באמצעות ועדת היגוי משותפת שבראשה עומדים ארבעה יושבי ראש שניים מפיטסבורג, יו"ר מתנדב מכרמיאל,  ויו"ר מתנדב ממשגב. הועדה  מתווה את האסטרטגיה של תכנית העבודה השנתית. ועדת ההיגוי נעזרת בועדות משנה שחברים בהן נציגי ציבור ומתנדבים ואלו אמונים על יזום, ביצוע ובקרה של תכנית העבודה השנתית של השותפות
 
תקציב השותפות שניתן מהפדרציה בפיטסבורג הוא  425,000$ לשנה. לתקציב זה מתווספות הכנסות ממשתתפים, גיוס משאבים ישראלי ומינוף לתשתיות ופעילות ע"י ארגונים ומהרשויות.
 
לאחרונה מונה צוות שתפקידו לגייס משאבים ממקורות ישראליים.
הצוות המקצועי של השותפות אחראי על הביצוע בפועל של תכנית העבודה של השותפות. 
מנהלת השותפות מטעם הסוכנות היהודית  : ענת שרביט
רכזת תפעול השותפות: איילת פריימן
רכזת תכניות "גשר לקשר" : איה עובדיה  
 
צוות משרד השותפות והיו"רים של הועדות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה או מידע נוסף :
 
ענת שרביט מנהלת  השותפות 04-9088204 anats@jafi.org
איה עובדיה רכזת גשר לקשר 04-9088252 ayao@jafi.org
נטע שמואלי רכזת תפעול 04-9088203 netas@jafi.org

 

 

 

שיתוף:           PRINT   
10 ספט' 2014 / 15 Elul 5774 0