תוכנית "שגרירים צעירים דילר"

תוכנית "עמיתי דילר" היא תוכנית בינלאומית למנהיגות נוער יהודית. התוכנית היא שנתית ואורכה 12 חודשי פעילות. בכל קבוצה מקומית ישראלית יש 20 חניכים, תלמידי כיתות י', הנפגשים לאורך השנה לכ- 18 סדנאות שבועיות/ימי עיון ו- 3 סמינרי שבת.במקביל, פועלת בפיטסבורג קבוצה אמריקאית של 20 חניכים. במסגרת התכנית השנתית הקבוצות המקבילות נפגשות פעמיים: פעם ראשונה באביב, לכ-10-12 ימי סמינר בצפון אמריקה. פעם שנייה בקיץ, למשך שלושה שבועות של סמינר בישראל. במהלך סמינר הקיץ מתקיים "קונגרס הנוער של עמיתי דילר", כפלטפורמה המפגישה את כלל בני הנוער מ-10 הפדרציות/20 הקהילות , לארבעה ימים ברמה הבינלאומית.