חלונות אל הנוף

היכרות עם נופי משגב כרמיאל ופיטסבורג – טבע ואדם. 
החלונות ימקומו במקומות שיבחרו ע"י צוות מתנדבים, לכל חלון יהיה חלון תאום בפיטסבורג. החלונות יהוו מסגרת לנקודות נוף ועניין. 
על כל חלון  יהיו QR   שבאמצעותם יכנסו אנשים לאתר האינטרנט הייעודי וחשפו לתכנים מגוונים. 
רעיונות לתכנים  באתר – אפשרויות ניווט ומסלולי טיול, הסבר על תבנית הנוף, מידע על קליל, מידע על חלונות נוספים ומיקומם + חלון תאום, קישור לפעילויות אפשריות במקום, אפשרות לפעילות ייחודית לזמן נתון (ענף ימי הזית), מידע על השותפות. 
לצורך הגיבוי האינטרנטי תהיה  מערכת דינמית , המתעדכנת תכופות על ידי מנהל האתר והמאפשרת גמישות ועדכון המסרים והמידע המועבר בין המשתמשים.