נוער ישראלי במחנות הקיץ בפיטסבורג

הוצאת קבוצה של 12 בני נוער מכרמיאל ומשגב (מסיימי כיתות ז-ח) למחנה הקיץ EKC בפיטסבורג, במהלך חודש יולי אוגוסט למשך 3 שבועות. אל בני הנוער יצטרף מדריך בוגר שיוכל להשתלב בפעילות ההדרכה במחנה. לבני הנוער הישראלים תהיה הזמנות ללמוד על החיים של מקביליהם האמריקאיים ובאותה מידה- להוסיף רוח ישראלית אותנטית למחנה הקיץ.