מפגשי פנים אל פנים

במהלך השנים נוצרו בשותפות קשרים בין אנשים וארגונים, קשרים שהיו מפתח לפרויקטים משותפים. המפתח לקשר ולפעילות היה תמיד מפגש משותף באזור או בפיטסבורג. עם התמעטות הביקורים ההדדיים גם חל פיחות ביכולת לייצר פרויקטים שיהיה בהם עניין משותף למשתתפים מכל הקהילות. 
 
בין ערכי הליבה שעליהם הושתת החזון המחודש של השותפות ניתן מקום מרכזי לנושא הקשר –ע"י יצירה וחיזוק קשרים משמעותיים בין הקהילות שלנו. כמו גם להדדיות באחריות, בערך המוסף, במטרות ובפעילות.