עתיד בטוח לצעירים בסיכון

התוכנית "עתיד בטוח לצעירים בכרמיאל" שהחלה לפעול במסגרת מרכז הון אנושי כרמיאל בינואר 2012 מציעה מערך תמיכה לכ-54 צעירים בגילאי 18-35 המצויים בסיכון חברתי.
מערך זה מקדם אותם ברמת ההשכלה, ההכשרה המקצועית ומסייע להם להשתלב בתעסוקה איכותית ולאורך זמן תוך פיתוח מסלול לקידום בסולם הקריירה וההכנסה. 
התוכנית מלווה את הצעיר במשך שלוש שנים ומורכבת מארבעה שלבים עיקריים: שלב ההכנה, שלב האבחון, סל השירותים ושלב המעקב והליווי התעסוקתי לאחר ההשמה.
התוכנית מתייחסת בכל אחד משלביה השונים לגורמים הפנימיים והחיצוניים שיכולים לסייע בשיפור התפקוד, בהתגברות על הקשיים שליוו את הצעיר עד לשלב זה ובתמיכה משמעותית בהליך ההשתלבות בעולם התעסוקה, זאת תוך שימוש במגוון רחב של כלים מקצועיים העומדים לרשות התוכנית וכוללים: אבחון דידקטי, אבחון פסיכולוגי, הכוונה מקצועית, הכשרה מקצועית, תוכנית העצמה וכישורים רכים תוך שימוש בטכניקה של אימון קבוצתי, הכשרה מקצועית מותאמת, השלמת השכלה, אימון תעסוקתי ע"י מאמנים מקצועיים, ליווי פרטני על ידי רכזת התוכנית, סדנאות לשיפור מיומנויות למידה, הפנייה להכשרות מקצועיות השמה וליווי לאחר השמה למשך 3 שנים. 
 
את התוכנית מלווה צוות רב מקצועי המורכב  מרכזת הפרויקט ,מאנשי מקצוע של מרכז הון אנושי ומאנשי מקצוע נוספים המגויסים לטובת התוכנית
כל מהלך התוכנית מלווה בהליך הערכה הבוחן בפרקי זמן קבועים מראש את התוצאות של כל אחד מהשלבים ויתקיים שיפור תוך כדי פעולה לפי היעדים והמטרות שהוגדרו לתוכנית. 
מאפייני האוכלוסייה שגויסה לתוכנית הינם של אוכלוסיה מוחלשת בעלת צרכים ופערים רבים וגדולים הזקוקה לליווי, תמיכה וטיפול מעמיקים ביותר. מטרת הפרויקט הוא לעודד ולקדם התפרנסות ראויה של צעירים, העונים להגדרות של אוכלוסייה בסיכון חברתי.  
 
צעירים אלו אשר אליהם מכוון הפרויקט, מתקשים להשתלב בתעסוקה מתאימה ולהתמיד בה עקב חסמים אישיים, קשיים חברתיים וחוסר מיומנויות נדרשות. הכרחי לספק לצעירים את התנאים האופטימאליים להצלחה ולבניית חייהם הבוגרים.
 
המשתתפים משתייכים לאוכלוסייה בסיכון, בעלי קשיים חברתיים וכלכליים המונעים מהם לנהל שגרת חיים מסודרת. חלקם ברמת שליטה נמוכה במיומנויות יסוד(העדר אוריינות בקריאה, כתיבה וחשבון)חלקם לא סיימו תשע ועשר שנות לימוד, חלקם סיימו שתים-עשרה שנות לימוד בבית הספר, אך עם זאת – לא נכחו במוסד הלימודים באופן סדיר, היעדר תעודת מקצוע והעדר כישורים תעסוקתיים, לחלקם היעדר תמיכה או עורף משפחתי במישור הכלכלי או הרגשי, חלקם עם מעורבות באירועים עבריינים , עיסוקים בשולי החוק, חלקם מכורים נקיים, חלקם במצב סוציו-אקונומי מאוד קשה, חלקם במצב אישי מסכן חיים, ורובם –חווים את הרע בשני ההיבטים. מצב זה יוצר חסימת הכניסה לשוק העבודה בשל סטיגמות חברתיות או הפלייה.
 
מצבם של הצעירים הוא מצב הישרדותי, שבגינו עומדת מחשבה מרכזית לנגד עיניהם – כיצד לכלכל את עצמם ולבנות את חייהם הבוגרים. מהסיבה הזו, לא כולם מסוגלים או חשים די אמון על מנת לקבל את העזרה המוצעת להם. אלו שכן, הושיטו את ידם בחזרה, תוך מתן האמון המזערי שנותר בהם הם המשתתפים בתוכנית, כיום, כחמישים וארבעה במספר. התמיכה בהם מתבצעת הן בקבוצה והן בעבודה אישית, הסיוע, הדאגה והתקשורת עמם נעשים על בסיס יומי וכמעט תמידי על ידי רכזת הפרויקט . 
 
התוכנית נתמכה במחזור ראשון ראשוני ע"י הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי, הקרן סיימה תקופת המימון וכיום ממתינים 25 צעירים נוספים להשתלב בתוכנית אך ללא מימון נוסף לא ניתן יהיה לקלטם.