גן ארכיאולוגי

בחווה ללימוד מדעי החקלאות והסביבה בכרמיאל לומדים כ-1000 תלמידים מבתי הספר השונים למידה שוטפת לאורך כל השנה ו-כלל ילדי הגנים, 60 במספר מגיעים לפעילויות 4 פעמים בשנה. בחווה הוקם גן ייחודי בו יגדלו עצי פרי מהארץ ומהעולם. בגן שלוש חלקות עיקריות: עצי פרי ארץ ישראליים, עצי פרי בחקלאות העכשווית ועצי פרי אקזוטיים. כמו כן בחווה חלקות ייחודיות לגידולי "דגן, תירוש ויצהר". חלק מיעדי החווה לקרב את הלומדים לסיפורי התנ"ך מן הטבע. במסגרת הלמידה בחווה אנו נותנים דגש לנושא הדגן התירוש והיצהר מחד והחקלאות כפי שבאה לידי ביטוי בסיפורים ובתגליות הארכיאולוגיות מאידך. הלמידה הייחודית – חווייתית בחווה באה מתוך השטח, מהחצר הלימודית והקיים בה. במסגרת הגן הארכיאולוגי אנו רוצים לחבר את הלומדים והמבקרים לשפע העתיקות שנתגלו בגליל והקשר שלהם לחקלאות והסביבה. דרך העתיקות נבין כיצד עבדו החקלאים הקדמוניים. החקלאות העתיקה תוביל אותנו לחקלאות מודרנית בת זמננו בה יוצגו כלים מוטוריים וכמובן שחיבור לטכנולוגיה והפיתוח החקלאי העתידני. כרמיאל עיר השופעת באתרים ארכיאולוגיים שקיימת חשיבות לשימורם והצגתם לתלמידים ותושבי העיר. למוצגים הארכיאולוגיים חשיבות רבה בהבנת הנעשה בעבר, והצגת החיבור לטכנולוגיה ולפיתוח החקלאי העתידי, הסקת מסקנות מממצאים בשטח, וביצירת זיקה חיובית בין הלומדים לבין הארץ, נופיה ותולדותיה. ללימוד שטח בסיוע תצוגות יש תפקיד מרכזי בטיפוח זיקה זו שתחזק את האהבה לארץ. בעקבות החוויות שיחוו בחווה יהיו התלמידים מדריכים במשפחותיהם ויעודדו את בני ביתם לטייל ולגלות את העבר הארץ ישראלי על אתריו הרבים. הגן הארכיאולוגי יהווה ציר מקשר לחיים משותפים לאוכלוסיית הגליל המורכבת.