G2

התוכנית תספק לסבים, סבתות ולנכדיהם (כיתות ה-ו, בשנות טרום בר/בת המצווה שלהם), מסגרת שנתית, שבה יבחנו ויחזקו את הקשר המשפחתי ביניהם, כמו גם את קשריהם עם מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות . התוכנית מזמינה את הסבים והסבתות לחלוק עם נכדיהם, חוויות הקשורות בזהותם היהודית והישראלית כמו-גם בערכים (יהודיים ואחרים) החשובים להם, ובכך להעביר לנכדיהם מהמורשת שלהם. ב- G2 נחווה ונגלה כיצד טכנולוגיה יכולה לגשר בין הדורות ולחבר בין הקהילות היהודיות בעולם. מה בתוכנית? התוכנית תשלב פעילויות מקומית ופעילויות גלובליות. פעילות מקומית: • 10 מפגשים חודשיים של למידה חווייתית משותפת לכלל המשתתפים. • השתתפות בפעילות משימתית-ערכית, אשר תעמיק את הקשר בין הסב ו/או הסבתא לבין נכדם/תם. • פיתוח ויישום מיזם קהילתי. פעילות גלובלית: • בהתבסס על רשת השותפויות של הסוכנות היהודית, תוכנית זו תתבצע בו זמנית בקהילות יהודיות בישראל וברחבי העולם, במטרה ליצור קשר מתמשך ומשמעותי בין כלל המשתתפים. • פגישות אינטרנטיות אשר יחברו 5 צמדים (סב ו/או סבתא עם נכדם/תם) מפיטסבורג עם 5 צמדים ישראליים מאזור כרמיאל משגב. • פלטפורמה דיגיטלית גלובלית לשיתוף בחוויות מהתכנית. • סיכום התוכנית במפגש שיאחד את כלל המשתתפים מהארץ ומהעולם, בישראל. היוזמה הבין-דורית העולמית של יחידת השותפויות מכוונת להפוך את שנת טרום הבר/בת מצווה, לחוויה משמעותית, אשר השפעתה על המשתתפים ועל בני משפחותיהם תמשך למשך כל חייהם . התכנית תצא לדרך בינואר 2019 ותגיע לשיאה במפגש G2 הבין-לאומי בישראל (מפגש מסכם), שיתקיים בדצמבר 2019.