מפנה למשפחה החרדית

"מיפנה למשפחה החרדית" היא תכנית הוליסטית חדשנית שפיתחה עמותת "בעצמי" לשילוב ולקידום תעסוקתי עבור השכבה הסוציו-אקונומית המוחלשת בחברה החרדית. קרית גת הינה אחת משלוש ערים שבהן תתקיים התוכנית בשנת 2018: קריית גת, אשדוד ומגדל העמק. מטרת העל של התוכנית, בה ישתתפו 45 משפחות בקריית גת, היא לקדם שילוב בתעסוקה ועצמאות כלכלית בקרב האוכלוסייה החרדית החלשה. לצורך זה פועלת התוכנית לקדם את שילובו בתעסוקה של אב המשפחה (המשתתף העיקרי), תוך קידום יכולת ההתמדה של בת הזוג בתעסוקה לאורך זמן, כך שבסוף התהליך שני בני הזוג יעבדו. התוכנית כוללת סדנה קבוצתית ומפגשים פרטניים להשתלבות בעבודה לגברים המשתתפים בה; ליווי פרטני ואימון אישי לנשים ולגברים בנפרד להתנהלות כלכלית מאוזנת של המשפחה; ואימון זוגי המיועד לחזק את התא המשפחתי כמערכת תמיכה בתהליך השינוי התעסוקתי-כלכלי תוך הכנת בני הזוג לקראת השינויים הצפויים להתרחש בחייהם בעקבות הצלחתם המקצועית.