משלבים

תכנית משלבים- מאפשרת לצעירים וצעירות עם מוגבלויות, בעלי פטור משרות צבאי, להשתלב בשירות הלאומי הרגיל במגוון התחומים הפתוחים לכלל מתנדבי השרות הלאומי בכל רחבי הארץ. במהלך התוכנית הצעירים רוכשים מגוון מיומנויות וערכים ביניהם אחריות, עצמאות, התמדה ויוזמה. תכנית זו מהווה גשר לעולם העבודה, בסיס להמשך השכלה ורכישת מקצוע, ומאפשרת לצעירים שיוויון הזדמנויות, שירות משמעותי והשתלבות בחברה. התכנית מופעלת לכל אורך הדרך על חבל דק בין: - שילוב והתייחסות נורמטיבית לבעלי הצרכים המיוחדים כמתנדבים לכל דבר - ראית הצרכים המיוחדים, נתינת מענים לבעלי הצרכים המיוחדים ונתינת אפשרויות ופתרונות טובים לבעלי הצרכים המיוחדים לשירות לאומי משמעותי.