הכשרת בני נוער כנאמני חוסן

ההכשרה המוצעת מאפשרת לבני הנוער להתמודד באופן אקטיבי תוך התייחסות למאפייני הגיל הייחודיים עם מצבי משבר ומתייחסת לתרומה האפשרית והמשמעותית שלהם בעת חירום כשהמבוגרים מגויסים למילואים ,משתדלים להמשיך ולעבוד מסייעים בהתארגנות המוניציפלית ומאידך נדרשים להשקיע משאבים במשפחה ואינם פנויים לשימור חיי הקהילה. התוכנית נועדה להכשיר ולהיעזר ביכולות ובמוטיבציה הגבוהה של בני הנוער, להפוך אותם למתנדבים בשעת חירום, על מנת לסייע לקהילה בחירום ,ולפעול בבתי הספר ובמרכזים הקהילתיים בעתות שגרה, כתומכים ,מלווים ומסייעים בכל הקשור להתמודדות עם מצבי משבר ובניית חוסן קהילתי. בעת חירום פעמים רבות מערכת החינוך מושבתת וחופש התנועה מצטמצם בשל ירי טילים. בני הנוער המוצאים עצמם חסרי מעש ומנותקים ממקורות התמיכה הטבעיים שלהם במסגרות החינוך דווקא ברגעים בהם הם זקוקים לשגרה ולתמיכה. תחושת התסכול וחוסר האונים גוברת ופוגעת ביכולת ההתמודדות ובסיכון לפתח מצוקה נפשית וסימפטומים פוסט טראומטיים. לפרויקט זה פוטנציאל לחיזוק קשרי הגומלין בין הנוער ותושבי אזור השותפות לבין חברי הקהילה בקריית גת ולקהילה בשיקגו.