פרלמנט ילדים עירוני

גוף עירוני לתלמידי בתי הספר היסודיים בעיר תוך פיתוח כישורי מנהיגות והובלה ייצוג תלמידי בית הספר היסודיים בעיר,חיזוק והעצמה