תכנית למניעה וטיפול בהתנהגויות בסיכון

אחד האתגרים הגדולים בעבודה עם בני נוער כיום, הוא עבודה עם נוער בסיכון. מטרת פרויקט זה הינו מענה היקפי של איתור מניעה וטיפול בבעיות התנהגויות סיכוניות כגון: שתיית אלכוהול, שימוש בסמים, שימוש באלימות, שימוש לרעה באינטרנט וכן מענה לשעות הפנאי אחר הצהרים. הפרויקט יחזק את הפריפריה החברתית והגיאוגרפית. ייצור אקלים חברתי חיובי בישובים ויגדיל את מאגר הנוער המוכשר למנהיגות עתידית.