מרכז המשפחה

מרכז המשפחה פועל להעלות המודעות והטיפול בערך המשפחה היהודית, כבסיס לחברה הישראלית. דרכו של המרכז הוא יצירת תרבות של למידה והקניית כלים לזוגיות והורות טובה יותר, על מנת לבנות מסגרת זוגית תומכת ולצקת לתוכה תכנים כמו אמון, ביטחון ואהבה. תחומי העבודה המרכזיים הם זוגיות והורות. הפעילות מתחלקת לשלושה תחומים: תחום המודעות – 5 כנסים של הרצאות, ימי שיא והצגות. תחום החינוך – סדנאות בקבוצות של 15 משתתפים למשך 10 מפגשים לפי נושא נבחר – 25 סדנאות בנושא הורות וזוגיות וסדנאות המיועדות לבני נוער כהכנה לחיי משפחה. סה"כ 250 מפגשים. תחום הטיפול – חדרי טיפול מאובזרים לטיפול אישי, זוגי ומשפחתי.