קסטינה 38- קרית מלאכי

קרית מלאכי היא עיר של סיפורים, עיר של תרבויות, עיר של צבעים וריחות, עיר של חום ואופטימיות, עיר של קהילות. פרויקט StreetShip נוצר במטרה לבטא בצורה אומנותית, במרחב הציבורי, את סיפורה של העיר הקהילות והסיפורים יבואו לידי ביטוי ברחובותיה של העיר כפרי של תהליך יצירה קהילתי חוצה תרבויות ומסורות אשר מעניק למרחב הציבורי מקום של כבוד בתרבות העירונית. האומנות מונגשת לכל ומשמשת כאמצעי ביטוי ויצירה המאפשרת לכל אדם להשתתף ולהשפיע באמצעותה על עיצוב הסביבה והמרחב בהם הם חיים ועל החברה כולה. האומנות אשר תועלה במרחב הציבורי תעניק דגש לתהליך היצירה הקהילתי, לתוכן ולמסר היצירה ותהיה ערה, עדכנית, מעניינת ואינטראקטיבית אך עם זאת בעלת עמידות פיזית וקונטקסטואלית לאורך זמן. אומנות מוכוונת קהילות אשר תייצר אחריות חברתית על המרחב העירוני. בלב התהליך נמצאת האינטראקציה עם הקהילה ומעורבות הקהילה בתהליך היצירה (רשות מקומית, וועדי שכונה, נוער וילדים, בתי ספר ומנהלים, חברות עסקיות, אמצעי התקשורת, מתנדבים תושבי העיר, צעירים וסטודנטים) "שותפות ביחד" מקדמת את רעיון הקהילתיות ועשייה מחברת בדרכים מגוונות ויצירתיות. טבעי החיבור של השותפות לקהילתיות של קרית מלאכי הבאה לידי ביטוי דרך היצירה והאומנות ברחובותיה. ומכאן אך טבעי השילוב של הקהילה השותפה בטוסון בתהליך היצירה. כמו כן, השותפות רואה חשיבות גדולה במיצובה של קרית מלאכי כמרכז אזורי אטרקטיבי וחדשני בתחום היזמות, אמנות ויצירה והקמת "מוזיאון במרחב הציבורי" יעודד את התיירות ויפתח את הכלכלה המקומית. פרויקט StreetShip יוצר חוט מקשר מהעבר והמסורת אל העתיד – מתן ביטוי אמנותי-חברתי לסיפור ההקמה של קרית מלאכי ותהליך התפתחות הקהילות השונות בתוכה, תוך שימור והערכת המסורת מצד אחד ויצירת מבט אל העתיד מן הצד השני.