חברים מעבר לים

תוכנית בנושא יהודי התפוצות המיועדת לשילוב בתוכנית הלימודים הפורמאלית בכיתות ה' בבתי הספר היסודיים במודיעין (כולם או חלקם). התלמידים ילמדו במשך שנת לימודים שלמה, שעה בשבוע, על היהודים החיים מחוץ למדינת ישראל: היכן חיים יהודים ברחבי העולם? איך הם חיים? מה חשוב בעיניהם? מה מטריד אותם? כיצד הם שומרים על יהדותם? מה הם חשים כלפי מדינת ישראל? מהם היחסים הראויים בין מדינת ישראל לבין יהודי התפוצות