תוכנית רמי"ם-רוצ'סטר מודיעין יהדות מנהיגות

רמי"ם- רוצ'סטר מודיעין יהדות מנהיגות,בניית שתי קבוצות אחת במודיעין ואחת ברוצ'סטר של צעירים בני 30-45 שילמדו נושאים דומים הקשורים בזהות יהודית ויחסי ישראל-תפוצות.בתוכנית יתקיימו ביקורי גומלין בין שתי הקבוצות.