עמיות

מדי שנתיים גוייסו קבוצות פעילים באופקים מרחבים ובמטרווסט. שתי הקבוצות יקימו מפגשים חודשיים סביב נושאי זהות יהודית, קשרי ישראל-התפוצות, מעורבות חברתית, ומנהיגות ומקיימות ביקורים הדדים לסמינר הכרות ומעורבות קהילתית. בשנה השנייה של הפרויקט אמורים חברי הקבוצות להוציא אל הפועל פרוייקט מקביל לטובת שתי הקהילות.