248 רשת יזמות קהילתית

248 קהילת הפעולה הקהילתית היא רשת עולמית של יהודים. רשת זו עוסקת בבנייה מקומית (יהודית / ישראלית) מקומית, ובשימוש ברשת כדי לעודד שכפול והתאמה של רעיונות ומנהגים חדשניים בעולם. אוכלוסיית היעד: יהודים ישראלים וזרים, שיש להם עניין בבניית קהילה, בנושאים יהודיים ובעוצמת הקולקטיב היהודי, אנשי מקצוע ומתנדבים, בגילאי 29-43, שיש להם פוטנציאל להפוך לדור הבא של מנהיגים אזרחיים בקהילותיהם. על המשתתפים להיות בעלי אוריינטציה קהילתית, ניסיון בפיתוח יוזמות חברתיות וראש פתוח. עמודי התוכן של 248 הם עושים, רשת, גלוקליות, טכנולוגיה, התפתחות עצמית, עמיות יהודית. מטרות: ? להעלות את המודעות של המשתתפים לאתגרים הגדולים וההזדמנויות העומדים בפני העם היהודי כיום. ? לתרגם את הידע והניסיון של המשתתפים ליזמות חברתית ופעולה במסגרת הקולקטיב היהודי. ? לטפח רשת של מנהיגים קהילתיים מתעוררים ועובדים יהודים בעלי תחושת אחריות הדדית עמוקה ומחויבות לעבודה משותפת לקראת עתיד יהודי משותף ומשגשג.