בתי ספר תאומים נשר

פרויקט "בית הספר התאומים" שואף ליצור קשרים חינוכיים, תרבותיים וחברתיים בין מחנכים, תלמידים והורים בקהילותינו על בסיס העמיות המשותפת שלנו. הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת תקשורת ישירה ופתוחה באמצעות כלים כגון סקייפ, המציעים אפשרות להיפגש פנים אל פנים, פתיחת דלתות חדשות לתקשורת, למרות מגבלות גיאוגרפיות, המבוססות על קשרים מוצקים בין המחנכים. שימוש בטכנולוגיה מבוססת חזקה זמין דרך האינטרנט מאפשר פיתוח ישיר ויצירתי של פרויקטים מקוונים. ימי ההדגשה בבתי הספר משמשים כדרך להאיר את כל בתי הספר וההורים בנושאים ספציפיים, ובכך מאפשרים את התפתחותם של חיבורים להורים 2 והדגשת החשיבות של פרויקטים מתמשכים לאורך השנה. קווי התקשורת בין המנהלים למחנכים מושגים באמצעות שיחות ועידה מתוזמנות. תקשורת ישירה מאפשרת למחנכים לעמוד בציפיות, לאפשר דיון בתכנית הלימודים ולסייע בתכנון עתידי. נושאים נבחרים על ידי כל צוות של מנהל ומחנכים. עם התפתחות הפרויקט אנו מכירים בצורך לכלול פרויקטים אישיים שיהיו פעילים לאורך כל שנת הלימודים.