משלחת מנהיגות נוער

בני נוער מנשר וממחוז ברוארד נבחרו להשתתף בתוכנית ליצירת קשרים אמיתיים בין בני הנוער בנשר ובקהילות השותפות באמצעות תוכניות מנהיגות. תוכנית זו נועדה להגביר את הזהות היהודית של העשרה, את הקשר למדינת ישראל ואת החשיבות של חיבור הקהילות שלנו. בני הנוער נשר מגיעים לברווארד, מתנדבים במחנה יום הקהילתי, מתנדבים במרכז הבוגרים, לומדים על החיים היהודיים בקהילה, מבקרים בבתי כנסת ועוד. בני הנוער מתארחים בבתיהם של בני נוער בברווארד