משלחת ועדת היגוי משותפת

הצהרת חזון השותפות: אנו שואפים לבנות שותפות מתמשכת שמרויחות ממנה הקהילה בישראל והקההילה בבווארד . .לטפח גאווה בזהות היהודית שלנו שישראל בלב שלה. השראה, מנהיגות הקשבה ושיתוף פעולה הדדי יוביל את השותפות לבנות תחושה הדדית של קהילה לתחזק קשרים משמעותיים ומתמשכים בינינו בכל התחומים ולשמור על יחסים אלה עם תשוקה כדי להשיג את מטרותינו העמיות . הצהרת שותפות: אנו מפתחים פרויקט אשר לטובת ולטפח את האחריות ההדדית שלנו. אנו נמשיך לפתח תוכניות המספקות חוויות יהודיות " הקמת ערוצי תקשורת פיתוח תוכניות חינוכיות ואנשים לתכניות . אנו נשתף את המומחיות שלנו בפעילויות שנועדו לשפר ולבצע את החזון שלנו. בכל הפעילויות נתמקד ב"מפגש " המפגש החברתי והיהודי המשמעותי.