סטודנט לסטודנט

השותפות שלנו הגיעה לרבים בכל שנה: ילדים בגיל בית הספר, בני נוער, מתנדבים מבוגרים, אנשי חינוך, מנהלים ועוד. פרויקט זה עוסק בצורך להגיע לקולג'ים, קבוצת גיל חשובה שהשותפות ניסתה להגיע אליה בדרכים שונות. סטודנט 2 סטודנט הוא פרויקט אשר מיושם בשיתוף עם קרן הלל ב FAU. שני סטודנטים למשפטים ושני סטודנטים לרפואה יבקרו בברווארד. חשוב מאוד שצעירים אלו יקבלו הזדמנות לתקשר, ללמוד על תרבותו של זה, על זהותו ועל הקשר שלו ליהדות ולמדינת ישראל