נתניה - סינסינטי

נתניה - סינסינטיThe Jewish Agency for Israel ©

שותפות ביחד נתניה-סינסינטי פועלת החל משנת 2001 במסגרת יחידת השותפויות של הסוכנות היהודית לא"י. השותפות שלנו מפעילה תוכניות מגוונות בקרב נוער ומבוגרים בתחומי חינוך, זהות יהודית ומנהיגות בקהילה. הגשרים הנבנים מחזקים את הזיקה לישראל ואת הקשר החם בין ישראל והתפוצות.

 
כחלק ממטרתנו לצור קשרים חזקים ובלתי ישירים בין מספר רב של חברי שתי הקהילות, מכל שכבות הגיל, הוחלט כי תכניות השותפות יתמקדו בקשר בין מוסדות - יצירת קשרים בין מוסדות מקבילים הפועלים בעיר נתניה ובקהילה היהודית בסינסינטי, חיבור אנשי המקצוע וחברי ההנהלה של ארגונים אלו והם אלו אשר מפעילים בשיתוף פעולה את התכניות.
 
דוגמאות לקשרים בין מוסדות - בתי ספר, ארגוני רווחה ושירותים סוציאליים, מרכזי צעירים, תנועות נוער ועוד.
 
כך אנחנו מצליחים להרחיב את מעגלי המשתתפים של השותפות ומביאים לחשיפת פעילותנו בדרגים הגבוהים הן בעיר נתניה והן בפדרציה היהודית בסינסינטי.
 
המפעל המדהים ששמו "שותפות ביחד נתניה-סינסינטי" מתרחש בזכות מתנדבים מסורים הפועלים בוועדות ההיגוי בשתי הערים. חברי הועדה מסכימים יחד על פרויקטים ומוציאים אותם לפועל תחת הנהגת יושבי ראש הועדה והצוות המקצועי בסוכנות היהודית ובפדרציה היהודית בסינסינטי.